مطالب مرتبط:

هواداران «کامران علیزایی» شاهراه های هرات را باز کردند

پیام آفتاب: جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت نمایندگان معترضین در نشستی که با محمد آصف رحیمی والی هرات داشتند ...

مطالب اخیر