مطالب مرتبط:

تلاش ناموفق داعش برای بمب گذاری در کویت

نیروهای امنیتی کویت پس از انجام بررسی های گسترده، برنامه ریزی گروه داعش را برای بمب گذاری و انجام عملیات خرابکا...

مطالب اخیر