مطالب مرتبط:

ترور 2 کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در کابل

پیام آفتاب: 2 کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، امروز دوشنبه (۲۱ حمل) در شهر کابل ترور شدند.

مطالب اخیر