مطالب مرتبط:

وظیفه اعضای غیرحاضر دایمی مجلس تعلیق و معاشات شان قطع می‌شود

هر وکیلی که بیش از ۲۰ روز غیرحاضری پی‌هم داشته باشد، مطابق قانون معاشات و امتیازات آنان قطع و وظیفه شان به حالت...

مطالب اخیر