مطالب مرتبط:

افغانستان باز هم از ورود آب به هامون جلوگیری می‌کند

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سیستان و بلوچستان گفت: بنا به گزارشات محلی در خارج مرز ایران موانعی از جمله دایک برای جل...

مطالب اخیر