مطالب مرتبط:

پلیس مرزی و محافظت عامه به وزارت دفاع منتقل می شوند

پیام آفتاب: انتظار می‌رود که انتقال این بخش‌های پولیس به وزارت دفاع ملی، تا پایان امسال انجام شود.

مطالب اخیر