مطالب مرتبط:

غنی: نهادهای تروریستی و حامیان شان می خواهند افغانستان به پایگاه بی ثباتی جهانی تبدیل شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان یک‌بار دیگر تاکید می‌کند که جنگ کنونی در کشور به هدف ایجاد بی‌ثباتی جهانی شکل گرفته‌است.

مطالب اخیر