مطالب مرتبط:

سفارت افغانستان در سویدن قابل استفاده نیست!

سفارت افغانستان در سویدن ویلایی لوکس را در استکهلم خریداری کرده ولی شهرداری آن منطقه اجازه تبدیل این ویلا به سا...

مطالب اخیر