مطالب مرتبط:

د افغانې نجلۍ نقاشي د روغتیا نړیوال سازمان سیالۍ کې درېیم مقام وګاټه

د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د یوې افغانې نجلۍ سامعه حماسي نقاشۍ ددغه سازمان په سیمه ییزو سیالیو کې دريی...

مطالب اخیر