مطالب مرتبط:

مقررۀ تنظیم بورسیه های تحصیلی از سوی کمیتۀ قوانین کابینه تايید شد

کابل (پژواک،۲۰حمل۹۶): کمیته قوانین کابینۀ دولت، طرح مقررۀ تنظیم بورسیه های تحصیلی غیرنظامی را مورد تايید قرار د...

مطالب اخیر