مطالب مرتبط:

وزارت صحت عامه: حدود ۸۰ درصد افغان‌ها به خدمات صحی دسترسی دارند

مطالب اخیر