مطالب مرتبط:

پاکستان سالانه یک میلیارد دالر از قاچاق سنگ‌های قیمتی افغانستان به دست می آورد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور می گوید که کشور پاکستان از قاچاق سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان، سالانه یک میلی...

مطالب اخیر