مطالب مرتبط:

صف بندی های انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019

انتخابات آيندۀ رياست جمهوری افغانستان، احتمالاً در سال ٢٠١٩ برگزار خواهد شد؛ اما از اکنون برخى چهره هاى سياسى ا...

مطالب اخیر