مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهور: افغانستان برای ثبات جهان می‎جنگد/بدون ثبات افغانستان، آسیا مرتبط شده نمی‌تواند

رئیس جمهور غنی می‌گوید که افغانستان در صف اول جنگ علیه تروریزم و قرار دارد و برای ثبات تمام دنیا می‎جنگد.

مطالب اخیر