مطالب مرتبط:

تفاهمنامۀ تطبیق اصلاحات اداری و ریفورم تصدی ساختمانی خانه سازی امضا شد

کابل (پژواک،٢٠ حمل٩٦): تفاهمنامۀ تطبیق اصلاحات اداری و ریفورم تصدی ساختمانی خانه سازی، میان وزارت شهرسازی و مسک...

مطالب اخیر