مطالب مرتبط:

اشراق‌ حسینی: سیاست‌مداران افغانستان از حل معضل دیورند می‎هراسند

مبحث دیورند به عنوان جنجالی‌ترین قضیۀ مرزی در منطقه باردیگر بالا گرفته است. برخی رهبران سیاسی افغانستان تابو را...

مطالب اخیر