مطالب مرتبط:

ایزدیار: روسیه به تروریزم خوب و بد اعتقاد دارد

معاون اول مجلس سنا می گوید که روسیه میان گروه های تروریستی فرق قایل است و همانند پاکستان به تروریزم خوب و بد اع...

مطالب اخیر