مطالب مرتبط:

اتاق تجارت افغانستان خواستار افزایش تعرفه‌های گمرگی اجناس وارداتی شد

مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کردند: برای رشد بخش خصوصی نیاز است تا دولت تعرفه‌گمرگی اجناس وارد...

مطالب اخیر