مطالب مرتبط:

مقامات: در یک حمله طالبان در کنر یک پولیس کشته شد

مطالب اخیر