مطالب مرتبط:

رویکرد مبهم آمریکا در تعامل با طالبان

پیام آفتاب: سردرگمی آمریکا بحران افغانستان را با بن بست مواجه کرده است؛ اکنون نه راهی برای فشار نظامی علیه طالب...

مطالب اخیر