مطالب مرتبط:

طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در لاهور را بر عهده گرفت

گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به (تی تی پی) مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه 16 فروردین 96 به تیم س...

مطالب اخیر