مطالب مرتبط:

این آدم ها تعصب در راستای منافع خودشان را دارند

تصمیم دارم یک جابجایی کوچک در قومیت ها بوجود بیاورم، مثل دو تیم فوتبال که در نیمه دوم میدان را تغییر می دهند و ...

مطالب اخیر