مطالب مرتبط:

نیروی کافی برای تداوم عملیات “البرز یک” نداریم

از شروع عملیات تا به حال به تعداد ۱۶ هراس افگن به شمول یک فرمانده برجسته این گروه بنام مستحب که تبعه خارجی میبا...

مطالب اخیر