مطالب مرتبط:

طالبانکنترل “دولت افغانستان” بر این کشور را محدود خواهیم کرد!

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفت که رهبری گروه طالبان، استراتژی جدیدی را پیش گرفته‌اند که براساس آ...

مطالب اخیر