مطالب مرتبط:

کشف مهمات و بیش از سه تُن مواد انفجاری در پروان

نیروهای امنیتی در ولایت پروان در سه عملیات جداگانه از مربوطات مرکز و ولسوالی های بگرام و کوه صافی مقداری سلاح و...

مطالب اخیر