مطالب مرتبط:

جای خالی ربانی در سفرهای رئیس جمهور غنی

اختلافات سیاسی رییس جمهور با وزیر خارجه سبب شد تا وی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شده و به عنوان سرپرست در ا...

مطالب اخیر