مطالب مرتبط:

افغانستان و جستجوی راه‌های بدیل تجارتی

سر مقاله: افغانستان براي رسيدن به ثبات اقتصادي نيازمند است که روابط تجاري خود را با کشورهاي مختلف توسعه دهد. تو...

مطالب اخیر