مطالب مرتبط:

حامیان رئیس شورای ولایتی هرات تظاهرات کردند

دو هفته پس از محکوم شدن کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به حبس، امروز صدها تن از حامیان او راهپیمایی کرده...

مطالب اخیر