مطالب مرتبط:

سه شاهراه هرات بسته شد!

  صبح امروز در پی اعتراضات گسترده مردم، شاهراه هرات - تورغندی، هرات - اسلام قلعه و هرات - کندهار روی ترافیک مسد...

مطالب اخیر