مطالب مرتبط:

تقابل امریکا و روسیه، از سوریه تا افغانستان

اکنون که روسیه و امریکا عملا در سوریه، رویاروی هم قرار گرفته اند، این هراس به وجود آمده که دامنه این رویارویی ب...

مطالب اخیر