مطالب مرتبط:

ساختار شورای عالی صلح باید بازنگری شود

حزب حرکت اسلامی افغانستان با انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح در چند سال گذشته، تاکید می کند که ساختار این شو...

مطالب اخیر