مطالب مرتبط:

تلاش قزاقستان برای به دست آوردن بازار افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری سفارت قزاقستان نشستی را به منظور تقویت هر چه بیشتر همکاری های تجاری با ح...

مطالب اخیر