مطالب مرتبط:

انتقاد ابراهیمی از طرح مباحث قومی در مجلس

پیام آفتاب: «عبدالرؤف ابراهیمی»، رئیس مجلس از برخی نمایندگان که به مسائل قومی دامن می زنند انتقاد کرد.

مطالب اخیر