مطالب مرتبط:

۴۰ نفر از منسوبین ارتش ملی در شمال فارغ شدند

نزدیک به ۴۰ نفر از نیروهای ارتش ملی از یک دورهٔ آموزشی نظامی از پایگاه نظامی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانس...

مطالب اخیر