مطالب مرتبط:

رئیس جمهور به کشور بازگشت

پیام آفتاب: اشرف غنی پس از انجام سه سفر به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور به کشور بازگشت.

مطالب اخیر