مطالب مرتبط:

نور هم به سرنوشت عبدالله دچار می شود؟

داكتر عبدالله در طی دو سال و چندی از حضورش در كنار رييس جمهور غنی، هميشه از آوردن اصلاحات و گرفتن حق تيم همراه ...

مطالب اخیر