مطالب مرتبط:

آیا راهکاری برای حل مرزی ما با پاکستان وجود دارد؟

پوشیده نیست که دیورند یک معضل کلان برای افغانستان است. در واقع این معضل به‌ بن‌ بست کشانیده شده است. وقتی هیچ ت...

مطالب اخیر