مطالب مرتبط:

دفاع مرکل از اخراج پناهجویان افغانستانی از جرمنی

صدراعظم جرمنی از اخراج پناهجویان افغان ازاین کشور حمایت کرد.

مطالب اخیر