مطالب مرتبط:

واکنش کابل در پیوند به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان

مطالب اخیر