مطالب مرتبط:

قزاقستان به افزایش ترانزیت افغانستان کمک می کند

پیام آفتاب: «خانجان الکوزی»، معاون اتاق های تجارت و صنایع امروز شنبه 19 حمل در نشست تواصل تجارتی افغانستان و قز...

مطالب اخیر