مطالب مرتبط:

سنگاپور در بخش معارف و حکومتداری خوب با افغانستان همکاری می کند

رییس جمهور سنگاپور در دیدار با همتای افغانستانی خود تاکید کرده است که کشور آماده است تا در بخش های معارف و حکوم...

مطالب اخیر