مطالب مرتبط:

هنر معامله با طالبان

مقاله: در سال جاري جنگ آمريکا در افغانستان به نقطه عطف خود خواهد رسيد. اين جنگ بيش از آنچه انتظار مي رفت طولان...

مطالب اخیر