مطالب مرتبط:

حکومت اسناد دیورند را از وزارت خارجه بیرون نمی کشد

افغانستان با شش کشور هم مرز است، با پنج کشور هیچ مشکل حل ناشدنی ندارد، نه طالب، نه تروریست، نه سلاح فروش و نه آ...

مطالب اخیر