مطالب مرتبط:

مهمان به صاحب خانه می گوید از خانه بیرون شو

صرف بجواب افراد خاص: به گواهى تاريخ و اسناد و روايات دست داشته و ارشيف هاى معتبر جهان، سر زمين موجود بنام افغان...

مطالب اخیر