مطالب مرتبط:

از کاسه گدایی تا پول خیرات استرالیایی ها به غنی

تحقیر شدن یعنی اینکه رییس جمهورت کاسه گدایی به دست 17 سال است که کشور به کشور می گردد. یعنی اینکه پاسپورت ات بی...

مطالب اخیر