مطالب مرتبط:

مأموریت حمایت قاطع: هدف اساسی ما در ۱۳۹۶ شکست داعش در افغانستان است

مطالب اخیر