مطالب مرتبط:

اتاق تجارت: نبود محاسبه معیاری جلو رشد اقتصادی افغانستان را گرفته‎است

مطالب اخیر