مطالب مرتبط:

والی هرات: مکتوبی برای دستگیری کامران علیزایی به هرات نیامده است

تاکنون مکتوبی مبنی بر دستگیری کامران علیزایی، رئیس اسبق شورای ولایتی هرات به این ولایت نرسیده است.

مطالب اخیر