مطالب مرتبط:

30 درصد از ساکنان هرات به خدمات صحی دسترسی ندارند

رئیس اداره صحت عامه هرات می‌گوید که در حال حاضر ۷۰ درصد از ساکنان هرات به خدمات صحی دسترسی دارند.

مطالب اخیر