مطالب مرتبط:

موافقت اندونزیا و افغانستان برای توسعه همکاری

'جوکو ویدودو' رییس جمهوری اندونزیا و 'محمد اشرف غنی' همتای افغانستانی وی در جاکارتا با تقوی...

مطالب اخیر